Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Startégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

EU egyéb (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 - NÖSZTÉP, ZÖLDINFRA, 2016 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár
A projektet vezető intézmény: 
Földművelésügyi Minisztérium
Rövid leírás: 

Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban Magyarország is komplex intézkedési rendszerrel kívánja támogatni a biológiai sokféleség védelmét.

A projekt olyan fejlesztési elemek kidolgozását célozza, amelyek a természeti erőforrások megőrzésének államigazgatási stratégiai alapjait erősítik, és kapcsolódnak az európai irányelvekhez, stratégiákhoz, egyezményekhez [28/2015. (VI. 17.) OGY határozat].

A négy projektelem tématerületei:
1. A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzését szolgáló tudásbázis fejlesztése (NATURA)
2. Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és -értékelés (NÖSZTÉP)
3. Természeti és táji értékek táji léptékű megőrzésének stratégiai megalapozása (TÁJKARAKTER)
4. A hazai zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek meghatározása (ZÖLDINFRA)

A Projekt időtartama:
2016.10.01 – 2017.09.30 (előkészítő szakasz) és
2017.10.01 - 2020.12.31 (megvalósítási szakasz).

Az MTA-ÖK konzorciumi partnerként a NÖSZTÉP és a ZÖLDINFRA tématerületek szakmai megvalósításában vesznek részt. További konzorciális patnerek még: Földmérési és Távérzékelési Intézet, Hortobágyi Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park.

"A közösségi jelentőségű, természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok" (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) elnevezésű projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében valósul meg.

Célok: 

A projekt átfogó célkitűzései:

1. Állapotfelmérés, helyzetértékelés:
Természeti tőkénk aktuális állapotának, gazdasági-társadalmi értékének meghatározása. A célkitűzés megvalósulását szolgáló tevékenységek a különböző célcsoportok – döntéshozók, szakpolitikai tervezők és stratégia-alkotók, szélesebb szakmai közönség stb. – sajátosságaihoz igazodva szolgálják ki ezek információigényét, többek között megalapozva az ágazati stratégiai tervezés további lépéseit. Az állapotfelmérés és helyzetértékelés keretében elért eredmények egyben alapot szolgáltatnak a következő átfogó célkitűzés tevékenységeinek megvalósításához.

2. A hosszú távú megőrzést szolgáló eszközrendszer fejlesztése:
Természeti tőkénk hosszú távú megőrzését szolgáló eszközrendszer fejlesztése, új innovatív eszközök – modellek, módszertani megközelítések, útmutatók, adatbázisok stb. – kidolgozása, az ágazati-ágazatközi döntéshozatal alapjainak megerősítése, új elemekkel való gazdagítása érdekében. A tevékenységek legnagyobb tömegét e célkitűzés foglalja magába.

3. Bevonás, részvétel, szemléletformálás:
Az érintett szakmai és döntéshozói csoportok bevonása a részvételi tervezés eszközeivel, társadalmi szereplők szemléletformálása. A célkitűzés azt az alapvető megközelítést jelzi, amellyel a projekt egyes beavatkozásai megvalósulnak. A célkitűzés mögött meghúzódó tevékenységek egy teljes projekten végigvonuló, célcsoportok szerint differenciált részvételi mechanizmus elemei.

Nyilvános dokumentumok: