Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

HU OTKA (OTKA K111887, 2015 - 2018, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Ódor Péter
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

A kutatás kísérletesen vizsgálja, hogy a különböző fahasználatok milyen hatást gyakorolnak az erdei ökoszisztémák termőhelyére, és ez hogyan befolyásolja a regenerációt, valamint a biodiverzitást. A kísérlet az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő Zrt. kooperációjával valósul meg. Idős gyertyános-kocsánytalan tölgyes állományban az alábbi kezeléseket alkalmazzuk: egyenletes bontás, lékvágás, mikrotarvágás, hagyásfacsoport a tarvágásban, kontroll állomány. A kísérlet teljes random blokk elrendezésben, hat ismétlésben valósul meg. A termőhelyi változók közül mérjük a fény, léghőmérséklet, páratartalom, talajhőmérséklet, talajnedvesség, talaj kémiai tulajdonságainak és tápanyagtartalmának időbeli változását. Állandósított mintanégyzetekben követjük nyomon a természetes vegetáció (fásszárúak újulata, lágyszárúak, mohák) folyamatait. A nagyvad fajok hatását bekerített és kerítetlen mintanégyzetek párhuzamos megfigyelésével különítjük el a kezelésétől. Vizsgáljuk a futóbogár és a televényféreg közösség megváltozását. Ültetett növényegyedeken is vizsgáljuk a kezelések hatására bekövetkező egyedi növekedési válaszokat. E kísérletbe öt fafaj csemetéjét (bükk, kocsánytalan tölgy, cser, gyertyán, magas kőris), két erdei lágyszárút (odvas keltike, hagymás fogasír), és egy korhadéklakó mohát (Lophocolea heterophylla) vonunk be. 2014-ben, a kezelések előtt egy éven keresztül rögzítjük a kiindulási termőhelyi és növényzeti állapotokat, és elvégezzük a kiültetéseket. A kezeléseket 2014-2015 telén hajtjuk végre.