A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata

HU OTKA (PD 45973, 2003 - 2006, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Barabás Sándor
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK ÖBI
Eredmények: 

A pályázat keretében folytatott kutatások a következő új tudományos eredményekhez vezettek. Kromoszómaszám adatokat szolgáltattak a ternye (Alyssum L.) nemzetség haza fajainak populációiból. Megkérdőjelezték az eddig megkülönböztetett hegyi ternye (Alyssum montanum) alfajok elkülöníthetőségét. Megállapításra került a homoki nőszirom (Iris arenaria W. & K.) kromoszómaszáma és kromoszóma szerelvénye. Ez alapján megerősítést nyert a faj pannon endemizmus státusza. Ugyancsak ismerté vált a fokozottan védett magyar kikerics (Colchicum hungaricum Janka) kromoszómaszáma és kariogramja. A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb.) populációinak citogenetikai jellemzői megállapításra kerültek. A faj populációinak genetikai diverzitásáról molekuláris módszerekkel szerzett információk a faj védelmi programjában és a Kárpát-medence flóra- és vegetációtörténetének megismerésében is hasznosak lehetnek.