Komplex biodiverzitási tanulmányok kéregtelepû zuzmótaxonokon

HU OTKA (047160, 2004 - 2009, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Farkas Edit
A projektet vezető intézmény: 
Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
Rövid leírás: 

Komplex biodiverzitás – tanulmányok kéregtelepű zuzmótaxonokon II. További taxonok, újabb módszerek

Célok: 

A gombák 20% – a lichenizált gomba, vagyis zuzmó. Egyik fő morfológiai csoportja képezi a kéregtelepű zuzmókat. Kutatásukat indokolja, hogy kevésbé ismertek, mint a lombos és bokros zuzmók, ugyanakkor a környezet minőségének indikálásában kiemelkedő szerepük van. A kritikus taxonok revíziójával hiányterületen folytatott taxonómiai és szisztematikai alapkutatást végzünk, amelynek során a legújabb molekuláris módszereket is felhasználjuk.
Ehhez kapcsolódva speciális bioindikációs alapmódszertani kutatásokat folytatunk toxitoleráns indikátorfajok szekunder anyagcseréjének kémiai analízisével. Továbbá vizsgáljuk a trópusi esőerdők bioindikációjában jelentős szerepet betöltő levéllakó zuzmók biodiverzitását is. Kutatásaink eredménye a természetvédelemben közvetlenül felhasználható, a biodiverzitás megőrzésében is szerepet játszhat.

Magyarországi zuzmók, zuzmólakó és zuzmóparazita gombák fajlistája.
Kéregtelepű zuzmónemzetségek (Arthopyrenia, Calicium, Chaenotheca, Dimerella, Micarea, Gyalecta, Pachyphiale) taxonómiai revíziós feldolgozása.
Molekuláris vizsgálatok Toninia fajokon.
Toxitoleráns zuzmófajok szekunder anyagcseréjének vizsgálata különböző élőhelyeken.
Trópusi (főként levéllakó és kéreglakó) zuzmók kutatása.

Eredmények: 

Összeállítottuk a hazai zuzmók (lichenizált gombák) 196 nemzetséghez tartozó 864 fajának és a zuzmólakó mikrogombák 38 nemzetséghez tartozó 54 fajának revideált fajlistáját. Florisztikai kutatásaink eredményeként Magyarország flórájára 29 zuzmófajt és 3 mikrogombafajt újként mutattunk ki. Közreműködtünk 8 zuzmófaj (Cetraria aculeata, Cladonia arbuscula, C. magyarica, C. mitis, C. rangiferina, Usnea florida, Xanthoparmelia pseudohungarica és X. subdiffluens) törvényes védelmének elérésében (23/2005(VIII.31) KvVM; 18/2008(VI.19.) KvVM). Igazoltuk 3 hazai Toninia faj (T. opuntioides, T. physaroides és T. sedifolia) különálló előfordulását, és kisebb különbségeket mutattunk ki a populációk között ITS, nucLSU és nucSSU szekvenciák alapján. A T. physaroides szekvenciái újak a GenBank adatbázis számára. E fajok élőhely-preferenciája különbözött a talajréteg-vastagság és a talajkarbonát-tartalom vonatkozásában. HPLC vizsgálatunk jelentős eltérést mutatott ki az eltérő környezetminőségű élőhelyek zuzmópopulációiban HPTLC-vel azonosított zuzmóanyagok mennyiségében. A változások genetikai hátterének kutatása azonban nem jelzett különbséget. A trópusi esőerdők bioindikációjában jelentős szerepet betöltő levéllakó kéregtelepű zuzmók újabb svéd és magyar (Thor 1985, Pócs 2003) Fiji szigeteki gyűjtéseinek feldolgozása alapján a területről igazolt 78 faj közül 70 a területre új adat, 3 faj pedig a tudományra nézve is új (Calopadia fijiensis, Porina kadavuensis, P. taveuniensis).