A Solidago gigantea Ait. biológiájának vizsgálata

HU OTKA ( F029351, 1999 - 2002, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Botta-Dukát Zoltán
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖBKI
Célok: 

A Solidago gigantea, amely Észak-Amerikából dísznövényként került hazánkba, mára az egyik legveszélyesebb inváziós növénnyé vált. A kutatás célja a növény biológiájának minnél alaposabb megismerése és ezen keresztül az invázió mechanizmusának jobb megértése volt.

Eredmények: 

Felmértük a növény jelenlegi hazai elterjedését. Megállapítottuk, hogy az elterjedési mintázat elsősorban a csapadék viszonyokkal magyarázható. Társulástani vizsgálataink során kimutattuk, hogy a Solidago gigantea és S. canadensis állományok társulástanilag nem különülnek el egymástól és három új társulást írtunk le. A két rokon faj szárazságstressztre adott válaszait összehasonlítva megállapítottuk, hogy mindkét faj produkcióját alapvetően a kora tavaszi vízellátottság határozza meg, de a bõséges vízellátottságra a S. gigantea sokkal erősebben reagál. Populációbiológiai vizsgálataink alapján a növény sikeres inváziójának egyik kulcsa a számos jellegben megmutatkozó nagyfokú plaszticitás.

Kapcsolódó publikációk: 

2004

Botta-Dukát Zoltán, Dancza István (2004): Magas aranyvessző és kanadai aranyvessző. In: Mihály B., Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 9., TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 293-318.

2003

Balogh Lajos, Botta-Dukát Zoltán, Dancza István (2003): What kind of plants are invasive in Hungary? In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M., Williamson M. (eds.): Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, pp. 131-146.
Dancza István, Botta-Dukát Zoltán (2003): Historical and recent data on the distribution of North American Solidago species (S. gigantea, S. canadensis) in Hungary. In: Zajac A., Zajac M., Zemanek B. (eds.): Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagellonoian University, Cracow.
Török K, Botta-Dukát Z, Dancza I, Németh I, Kiss J, Mihály B, Magyar D (2003): Invasion Gateways and Corridors in the Carpathian Basin: Biological Invasions in Hungary. Biological Invasions 5:349-356

2001

Botta-Dukát Zoltán, Dancza István (2001): Effect of weather conditions on the growth of giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.). In: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L., Wade M. (eds.): Plant Invasions: Species ecology and ecosystem management. Backhuys Publishers, Leiden. pp. 47-54.

2000

Dancza István, Botta-Dukát Zoltán (2000): Időjárási tényezők hatása a magas aranyvessző (Solidago gigantea Ait.) növekedésére. Acta Agronomica Ovariensis 42: 62-72.