A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben

HU OTKA (OTKA K79158, 2009 - 2014, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Ódor Péter
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

Különböző erdei élőlénycsoportok faji- és funkcionális összetételének és diverzitásának háttérváltozó függését vizsgáljuk az őrségi erdőkben. A vizsgálatba bevont háttérváltozók az erdő fafaj-összetétele, a faállomány szerkezete (méret szerinti megoszlás, vertikális és horizontális mintázat, holtfa), avarszint és feltalaj fizikai-kémiai viszonyai, fényviszonyok, mikroklíma, táji környezet, erdőtörténeti viszonyok. A vizsgált, funkcionálisan eltérő élőlénycsoportok: mohák (kéreglakók és a talajszint közösségei, a talaj propagulum bankja), gombák (fán élő és talajlakó közösségek), zuzmók (kéreglakók és a talajszint közösségei), aljnövényzet, újulat, cserjeszint, pókok, szaproxyl rovarok, madarak. A kapott kvantitatív összefüggések segítségével a faállomány könnyen mérhető változói alapján predikálhatóvá válnak az élőlénycsoportok komplex biológiai változói (egyes fajok ill. funkcionális fajcsoportok tömegessége, a teljes közösség diverzitása, faji összetétele, tömegessége). E vizsgálatok meg kívánják teremteni a természetközeli erdőgazdálkodás és a természetvédelmi erdőkezelés szakmai alapjait, valamint lehetővé teszik hosszú távú dinamikai vizsgálatok elindítását is.
A projekt 2009-2011 között az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékén zajlott, 2011-től az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézetében.