Több restaurációs módszert együtt vizsgáló kísérlet

(NKFP-3B/0008/2002, 2002, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Török Katalin
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót
Rövid leírás: 

A kísérlet célja a diszperziós, abiotikus és biotikus ökológiai filterek manipulációja volt a Pannon nyílt homokpusztagyep restaurációjának elősegítése érdekében felhagyott szántókon. Az alábbi kezeléseket alkalmaztuk: öt karakterisztikus homoki faj vetése, szénforrás adagolás a talajnitrogén csökkentésére és kaszálás szénalehordással. A kezelések közül a vetés hatása bizonyult elsődlegesnek: a vetett fajok hat év alatt jelentős borítást értek el. A szénforrás adagolás csökkentette a talaj felvehető nitrogén tartalmát, de spontán csökkenés is megfigyelhető volt. A szénforrás adagolás lassította a szukcessziót, megakadályozta a mohák betelepedését, de az edényes vegetáció fajösszetételét csak kis mértékben befolyásolta. A kaszálásnak pozitív hatása volt a fajgazdagságra, de általában csak a többi kezeléssel interakcióban fejtette ki a hatását. A célfajok térnyerését leginkább a vetés kaszálással kiegészítve segítette.

Kapcsolódó publikációk: