Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG (SPRING)

EU egyéb (SPRING, 2021 - 2023, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Jozef Settele
A projektet vezető intézmény: 
UFZ
Rövid leírás: 

A beporzók megőrzéséhez azok helyzetének, populációs trendjeik megismerésére, nyomonkövetésére van szükség, melyhez egy európai szintű, kiterjedt monitoring hálózat kiépítése szükséges. 2020 őszén készült el Potts et al. által az EU Beporzó Monitoring Program , amely részletes elméleti és módszertani útmutatóként szolgál egy ilyen kiterjedt monitoring megvalósításához az EU tagországaiban. Ezen EU szintű monitoring program előkészítésére a European Commission egy tendert írt, mely 2021 májusától indult. A tender célja egy pilot projekt megvalósítása, melyben minden EU tagállamban a monitoring módszertanának megalapozása megtörténik a programban javasolt mintavételi területek min. 10%-án, és lehetőség szerint a további modulok közül is minden legalább regionális szinten tesztelésre, megalapozásra kerül. A tender 30 hónapot biztosít a feladatok elvégzésére, melyet ideális esetben az EU Beporzó Monitoring Program kiterjedt formája követhet majd. A konzorciumban az EU országok jelentős része részt vesz, az ÖK Magyarországon és Romániában koordinálja a tenderben foglalt feladatokat.