Invázív növények visszaszorítása legelő állatokkal, különös tekintettel a vizes területekre

HU Új Széchenyi Terv (2401/20, 2020 - 2023, Futó projekt)
A projektet vezető intézmény: 
Pro Vértes Nonprofit Zrt.
Rövid leírás: 

Vizes és vízjárta területeken jelenleg nem ismert olyan módszer, amellyel
az akadálytalanul terjedő inváziós növényeket, amelyek gyakran
allergének is, vissza lehetne szorítani. A klímaváltozással összefüggésben
egyes inváziós növények egyre kedvezőbb helyzetbe kerülnek, és
várhatóan még újabb fajok fognak megtelepedni. Az innovatív csoport
tagjai üzemi körülmények között is tesztelt technológiát dolgoztak ki az
inváziós fajok visszaszorítására. Ennek lényege, hogy a fertőzött
területeket magyar szürke marhával és/vagy házi bivallyal feltárják, az
invázív növényeket kilegeltetik. A projekt megvalósítása során a
kezelésbe vont terülteken a biológiai sokfélség állapotát és a képződő
biomassza mennyiségét botanikus szakértő bevonásával ellenőrzik. A
területre hullott trágya feldolgozásában elsődleges szerepet játszó
ganéjtúró bogarak vizsgálatával ajánlásokat fogalmaznak meg az azok
állományait alapvetően befolyásoló állategészségügyi beavatkozásokra
vonatkozóan. Az inváziós növények legeltetése során termelt húst
különböző beltartalmi értékekre vonatkozóan akkreditált laboratóriumban
bevizsgáltatják és az eredményeket közreadják. Az egész folyamat üzemi szintű eredményeire vonatkozóan részletes közgazdasági elemzést
végeznek, annak érdekében, hogy azok közreadásával segítsék azokat a
gazdálkodókat, akik az innováció eredményét használni akarják. A projekt
célja, hogy egy olyan technológiai leírás készüljön, amely akkreditált
laboratóriumban végzett hús- és tejvizsgálattal alátámasztva bebizonyítja,
hogy az invázós növények fogyasztása során az állatokból származó
termékekbe (hús, tej) nem kerülnek olyan anyagok, amelyek az emberi
egészségre hatással lehetnének, ugyanakkor kiemelkedő minőségű
prémium terméket lehet így előállítani. A projekt során készülő
közgazdasági elemzés bemutatja, hogy az esetlegesen más módon
végrehajtott beavatkozásoknak milyen a költségigénye, az milyen
terhelést jelent a környezetre, szemben az innovatív csoport által
megvalósításra javasolt technológiával. A projekt eredményei földrajzi
értelemben országosan alkalmazhatók, minden olyan területen, ahol
inváziós növények tömegesen előfordulnak. Ágazati szinten elsősorban a
mezőgazdasági termelők, illetve vízügyi igazgatóságok lehetnek a legfőbb
alkalmazók.