SHOWCASing synergies between agriculture, biodiversity and Ecosystem services to help farmers capitalising on native biodiversity

EU Horizon 2020 (SHOWCASE, 2020 - 2025, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Prof. David Kleijn
A projektet vezető intézmény: 
Wageningen University
Rövid leírás: 

A biológiai sokféleség védelmét is szem előtt tartó módszereknek lassú elfogadása a mezőgazdasági ágazatban vélhetően három egymással összefüggő problémára vezethető vissza. Először is, keveset tudunk arról, hogy a gazdálkodókat mivel lehet hatékonyan ösztönözni arra, hogy biológia sokféleséget a mindennapi gazdálkodás során figyelembe vegyék. Másodszor, egyelőre kevés kutatás talált bizonyítékot arra, hogy a biodiverzitáson alapuló megközelítések a gazdálkodók számára fontos változók (terméshozam, nyereség) szempontjából előnyökkel járnak. Harmadszor, nagy a szakadék a biológiai sokféleségen alapuló gazdálkodási módszereket vizsgáló tudósok és az azokat alkalmazó gazdálkodók között.
Ezeknek az akadályoknak a leküzdése érdekében, a SHOWCASE áttekinti és megvizsgálja számos, a biodiverzitást támogató gazdálkodás ökológiai és ökonómiai hatékonyságát, illetve, hogy ezeket a gazdálkodók és a lakosság mennyire fogadják el, annak érdekében, hogy végül a gazdálkodási programokba beépíthetőek legyenek. A projekt három ígéretesnek tűnő megközelítésre összpontosít: (i) eredmény alapú ösztönzők, (ii) a polgári lakosság részvétele a biodiverzitás monitorozásban és (iii) biodiverzitás alapú üzleti modellek. A SHOWCASE az érdekelt felekkel közösen megalapozott interdiszciplináris bizonyítékot szándékozik szolgáltatni a biodiverzitást támogató gazdálkodás agrárökológiai és társadalmi-gazdasági előnyeiről Európa tíz különböző mezőgazdasági rendszerében. A SHOWCASE olyan kommunikációs stratégiák kidolgozását is tervezi, amelyek célzottan szólnak a különböző társadalmi-gazdasági és környezeti feltételek mellett működő gazdálkodóknak és egyéb fontos érintett feleknek.
A SHOWCASE egy a különböző európai mezőgazdasági rendszereket átfogó tíz kísérleti területből álló többszereplős hálózatot létrehozását tervezi, amely részben a biodiverzitás ösztönzők helyi kutatását szolgálja, részben bizonyítékot szolgáltat azok előnyeire, és emellett a tudás megosztását is segíti. Ez a hálózat lehetővé teszi, hogy meghatározzuk és elemezzük a minden érintett számára fontos célokat és biodiverzitás indikátorokat, valamint a gyakorlat általi tanulás révén a biodiverzitást támogató mezőgazdálkodás fejlesztésére is felhasználható mind a hálózaton belül, mind pedig azon kívül.

Célok: 

Biodiversity conservation is firmly embedded in EU legislation and regulatory frameworks. There is also
increasing recognition of the pivotal role biodiversity plays in maintaining productive farming systems
through the pollination, natural pest regulation and soil services it provides. Yet, practices aimed at enhancing agricultural productivity often degrade native and domestic biodiversity and associated ecosystem services. At the same time, the current economic paradigm contributes to the abandonment of agriculturally marginal areas where extensive farming practices still maintain high biodiversity levels. As a consequence, farmland biodiversity is steeply declining in most regions of Europe, and society at large is increasingly concerned about the loss of public goods, such as iconic wildlife and cultural landscapes.
Over the past few years, the evidence base underlying effective biodiversity conservation on farmland has
steadily strengthened, with studies demonstrating that management can increase biodiversity and enhance the delivery of a range of regulating and supporting ecosystem services (e.g. Blaauw & Isaacs 2014, Pywell et al. 2015)). We now have a sound understanding of the basic ecological principles that are necessary to slow down or reverse biodiversity losses. However, this has not yet resulted in adoption of biodiversity
management by the farming sector at a scale sufficient for significant biodiversity benefits. Sustainable
restoration of farmland biodiversity needs an internalization of biodiversity into farming practices and
businesses. To achieve this we need to better understand and utilize: (i) the factors that influence farmers’
decisions to manage land for biodiversity; (ii) the relationship between farm management and native
biodiversity along with associated ecosystem service benefits or other benefits; and (iii) how to build the most effective communication and knowledge exchange networks to inform farmers about how they can efficiently integrate biodiversity into typical management practices, and what the consequences are under the local conditions.
In SHOWCASE, leading scientists in the field of agro-ecology and socio-economy join forces with farmer
and citizen science networks, nature conservation NGO’s and science communication specialists to achieve a breakthrough in the integration of biodiversity into farming. The overall objective of SHOWCASE is:
To make biodiversity an integral part of European farming by identifying effective incentives to invest in
biodiversity in diverse socio-ecological contexts, providing the evidence that these incentives result in
biodiversity increases and biodiversity-based, socio-economic benefits, and communicating both the
principles and best practices to as wide a range of stakeholders as possible.

Our specific objectives are:
 To establish a long-lasting European multi-actor network of Experimental Biodiversity Areas (EBAs)
for the development, testing and showcasing, together with farmers, of approaches to effectively integrate
biodiversity into farm management across different European landscapes.
 To identify, along a broad gradient of land use from intensification to abandonment, which economic,
agro-ecological and social factors incentivise farmers to actively support biodiversity on their farms.
 To establish, with farmers, a strong evidence base on public and private goods, as well as costs, associated
with promoting native biodiversity, in a range of European farming systems and socio-economic contexts.
 To co-develop with stakeholders, methods, tools and indicators to monitor and evaluate biodiversity and
ecosystem services against operational biodiversity targets at appropriate temporal and spatial scales and
governance levels, and establish harmonized sets of data on native biodiversity.
 To develop and implement inspirational narratives to communicate the benefits of biodiversity to farmers,
and beyond, and to make available easily accessible information on best practices for integration of
biodiversity in farm management.