Rádai Zoltán: A tudomány szerepe a morális értékrend jövőjében

Életünk során valamennyi gondolatunk és tettünk alapját értékek adják, melyeket a kulturális és szociális környezetünktől eltanult értékrend adja. Kétségtelen, hogy napjainkban nagy hangsúlyt fektetünk az anyagi értékekre, ez esetben azonban nem ilyen vonzatban kell értelmezni az „érték” szót (bár az, hogy mit tekintünk anyagi tekintetben értékesnek, az elvont értékeket magában foglaló értékrendünkből is származik). Azonban az, hogy mit tekintünk erkölcsi értelemben értéknek, vagy az adott értékrendben gondolkozva mit tartunk helyesnek vagy helytelennek, sok esetben kívül esik egy jól meghatározható, objektív definíción, melyet általánosan alkalmazhatnánk minden esetben.

Könyves Magazin | 2020. március 26.
https://konyvesmagazin.hu/nagy/az_okologus_konyvespolca_radai_zoltan.html