IPBES 2.0: A további sikeres magyar részvétel biztosítása az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services munkájában

HU NKFI (ED_18-1-2018-0003 (2116), 2018 - 2021, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
dr. Báldi András
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform-ot (IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) az IPCC mintájára hozták létre a kormányok a biológiai sokféleség és a természet által nyújtott ún. ökoszisztéma szolgáltatások globális helyzetének tudományos értékelésére. Az IPBES célja, hogy a kormányzati döntéshozók által elfogadott tudományos munkaprogramjának megvalósítása révén olyan tanulmányokat készítsen, amelyek értékelik a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások globális és regionális helyzetét a rendelkezésre álló tudományos és szakmai tudás alapján. Mindez az EU Biodiverzitás Stratégiájának célkitűzéseivel is összhangban van.
Az IPBES célkitűzései között szereplő tanulmányok egy része elkészült, például a legelsők között indult pollinációs értékelés lezárult és a jelentést a plenáris ülés 2016-ban elfogadta. E szakmai munkát magyar szakértők által is jegyzett tanulmánykötet, illetve rangos folyóiratokban megjelent cikkek fémjelzik. Ugyancsak intenzív magyar részvétellel folyik az Európa és Közép-Ázsia regionális értékelés, a globális értékelés, illetve a szakértői munka a munkacsoportokban, beleértve a Platform teljes szakmai irányítását ellátó panelt is.

Célok: 

A projekt célja az IPBES indulása óta folyamatos, és részben az előző támogatásnak köszönhetően kiemelkedően sikeres magyar részvétel további biztosítása, összhangban a 2014. évi LXXVI. törvénnyel a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról, 24. § (1) és 28. § paragrafusaiban megfogalmazottakkal.
Szakértőink jelen vannak az IPBES vezetését ellátó ún. Multidisciplinary Expert Panel-ben, illetve mindegyik releváns munkacsoportban és szakértői csoportban. E szakértői hálózat működtetése, találkozók szervezése, illetve találkozókon való részvétel biztosítása jelentős szervezési és anyagi forrásokat igényel, melyet sem a szakértők, sem az intézményeik nem tudnak önerőből vállalni. A főbb feladatok ennek megfelelően: az aktív részvétel az IPBES munkaprogramja célkitűzéseiben szakértőként, tanulmány íróként, vagy vezető tanulmány íróként, illetve idevágó rendezvények szervezőiként. Nevezetesen (i) a vezetői szakértői panel (MEP) üléseken, (ii) munkacsoport (task force) és szerzői/szakértői találkozókon (author meeting) való részvétele a hazai szakértőknek. Harmadik (iii) feladat a kormányok ülésén, az IPBES plenárison való részvétel, illetve további, IPBES-re fókuszáló rendezvényen, szimpóziumon való részvétel. A magyar tekintélyt jelentősen növelte, hogy több rangos IPBES találkozót „hoztunk” Magyarországra, így ezt (iv) továbbra is kiemelt fontosságú feladatként kezeljük. Végül (v) mindezt az utaztatást és szervezést megfelelő adminisztráció biztosítja.

Eredmények: 

A magyar szakértők a munkacsoportokban és szakértői csoportokban közel ezer más szakértővel együtt dolgoznak a világ minden tájáról, köztük prominens kutatókkal, magas beosztású kormányzati vagy kormányközi szervezetek képviselőivel. Az IPBES-t, mivel kormányközi szervezetet, kiemelt tudománypolitikai és politikai figyelem kíséri. Mindez azt jelenti, hogy egyfelől hazánk súlyát és kedvező nemzetközi megítélését jelentős részvételünkkel elő tudjuk segíteni, illetve felbecsülhetetlen kapcsolati-tőke alakul ki az egyes munkafolyamatok során, beleértve diszciplináris, illetve geográfiai területeket is. A nemzetközi kutatói elittel dolgozunk, amely nagy idézettségű, „legtöbbször letöltött” (most downloaded), illetve rangos szaklapokban (pl. Science) publikált, magyar társszerzős cikkeket eredményezett. A már most látható kiemelkedő tudományos megjelenés mellett, fő hatásnak a biológiai sokféleség megőrzésének hatékonyabbá válását várjuk azáltal, hogy az IPBES-ben résztvevő 128 kormány megfelelő, hiteles és megbízható információkat kap a tanulmányok révén. Ezek realizálása nemzeti szintre fontos kihívás lesz a regionális tanulmány elfogadása után.