Kutatók

Név Kutatási téma
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka, PhD
tudományos munkatárs
erdődinamika, természetes bolygatások, természetvédelmi erdőkezelés, ökoszisztéma szolgáltatások
Báldi András, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások, természetvédelmi biológia, IPBES
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
természetvédelmi biológia, agrár-környezetvédelmi programok, élőhely-fragmentáció, szegélyhatás
Báthori Ferenc
hangyák, biodiverzitás, parazitológia, taxonómia
Bede Ádám, PhD
tudományos munkatárs
tájrégészet, történeti ökológia, tájtörténet, településtörténet, Alföld, halmok, helynevek
Bede-Fazekas Ákos, PhD
tudományos munkatárs
éghajlatváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna, PhD
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Bölöni János, PhD
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, erdőtörténet, tölgyesek szerkezete, élőhely-térképezés
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Boza Gergely, PhD
tudományos munkatárs
szociális dilemmák, együttműködés evolúciója, sokféleség és együttműködés, elméleti ökológia, térben explicit modellek, mikrobiomok felépülése, az élet keletkezése, rendszerszintű kockázattal járó események dinamikája
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Csecserits Anikó, PhD
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Csete Ákos Kristóf
tudományos segédmunkatárs
Fenntartható városi vízgazdálkodás, a zöld infrastruktúra szerepe a városi vízgazdálkodásban, invazív növényfajok terjedése városi területeken (Mirigyes bálványfa)
Csősz Sándor, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
hangyák, biodiverzitás, taxonómia, fenotipikus plaszticitás, szociálparazitizmus
Canal, David
tudományos munkatárs

Oldalak