Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András, PhD
tudományos munkatárs
közösségi ökológia, biodiverzitás — működés, fitoplankton, chytrid alga paraziták
Arany Ildikó
tudományos segédmunkatárs
ökoszisztéma szolgáltatások
Aszalós Réka, PhD
tudományos munkatárs
erdődinamika, természetes bolygatások, természetvédelmi erdőkezelés, ökoszisztéma szolgáltatások
Báldi András, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások, természetvédelmi biológia, IPBES
Bartha Sándor, PhD
tudományos tanácsadó
mikrocönológia, társulásszerveződés, vegetációdinamika, térbeli statisztika, téridődinamikai modellek, száraz gyepek és parlagok ökológiája
Batáry Péter, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
természetvédelmi biológia, agrár-környezetvédelmi programok, élőhely-fragmentáció, szegélyhatás
Bede-Fazekas Ákos, PhD
tudományos munkatárs
klímaváltozás, potenciális vegetáció, dísznövény, ökológiai modellezés, R, programozás
Biró Bernadett
együttműködő kutató (külsős)
zuzmók, zuzmókémia
Biró Marianna, PhD
tudományos munkatárs
történeti tájökológia és ökológiai emlékezet kutatása, Natura2000 élőhelyek hosszú-távú változásai vizes élőhelyek legeltetése
Bölöni János, PhD
tudományos munkatárs
erdőökológia, erdei biodiverzitás, erdőtörténet, tölgyesek szerkezete, élőhely-térképezés
Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora
főigazgató-helyettes
tudományos tanácsadó
társulási szabályok, biológiai invázió, cönológia, adatelemző módszerek
Csákvári Edina
tudományos segédmunkatárs
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Csecserits Anikó, PhD
tudományos munkatárs
másodlagos szukcesszió, növényi invázió, parlagok, parlagfű
Csősz Sándor
tudományos segédmunkatárs
Canal, David
tudományos munkatárs
Deák Balázs, az MTA doktora
tudományos tanácsadó
tájökológia, konzervációbiológia, restauráció, sztyeppe, biodiverzitás
Demeter László
tudományos segédmunkatárs
Pannon régió, keményfaliget erdők, szerkezet és dinamika, erdőtörténet, erdei és mocsár legeltetés, erdőhöz kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás
Endrédi Anett
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózat, statisztika, hálózatelemzés, csírázás, magprodukció

Oldalak