A holtfa mennyisége és biodiverzitásban betöltött szerepe az Északi-Középhegységben

Svájci Hozzájárulás (SH/4/8 WP2.5, 2012 - 2016, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Péter Ódor
A projektet vezető intézmény: 
MTA Centre for Ecological Research
Rövid leírás: 

Számos nemzetközi és hazai vizsgálat felhívta a figyelmet a holtfa kiemelt jelentőségére az erdei biodiverzitás szempontjából. Az erdei fajok közel kétharmada kötődik a korhadó faanyaghoz életciklusa során. Jelentősége különösen a gomba és az ízeltlábú közösségek esetében kiemelkedő, de a mohák, madarak, denevérek biodiverzitásában is meghatározó. A holtfa mennyiségére és biológiai jelentőségére vonatkozó kutatások hazánkban eddig a holtfában gazdag felhagyott állományokra (pl. erdőrezervátum) koncentráltak, a gazdasági erdőkben uralkodó holtfa viszonyokról alig vannak információink. A projekt keretében zajló munkacsomag ezt a hiányt próbálja pótolni.
500 erdő felmérése alapján az Északi-középhegység területére vonatkozóan szeretnénk jellemezni a gazdasági erdőkben a holtfa mennységét és minőségét (korhadási állapot és méret szerinti megoszlás), valamint feltárni a holtfán megjelenő moha és gomba közösség összetételét. Az eredményeket összevetnénk a különböző erdőtársulásokban (cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös) és korosztályokban (fiatal, középkorú és idős állományok). Referenciaként a régió erdőrezervátumainak holtfa viszonyai szolgálnának.

A hiánypótló leíró információkon kívül az eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző gazdasági erdőkben (a mátrixban) milyen holtfa viszonyok tudnák ellátni a szaproxyl közösségek biodiverzitásának fenntartását, a gazdálkodás alól kivont erdőterületek mellett. Ezek az ismeretek nagyban hozzájárulnak a gyakorlati természetvédelem és erdőgazdálkodás munkájához (kezelési tervek kialakítása, természetközeli erdőgazdálkodás és természetvédelmi erdőkezelés stratégiáinak megalkotása).

A kutatás a „Fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken” című Svájci-Magyar Együttműködési Program pályázat (SH/4/8) keretében valósul meg, konzorcium vezető a Magyar Madártani és Termszetvédelmi Egyesület, konzorcium tagok a Szent István Egyetem és az MTA Ökológiai Kutatóközpont.

Résztvevő kutatók: