Alapító okirat

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján az Ökológiai Kutatóközpont alapító okiratát az alábbiak szerint adom ki:

AZONOSÍTÓ ADATAINK

Ökológiai Kutatóközpont (ÖK)
országos illetékességű, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv

Angol nyelven:
Centre for Ecological Research (CER)

Alapította a vallás- és közoktatásügyi miniszter
1926. március 13-án

Székhely:
1113 Budapest, Karolina út 29

A legújabb, érvényes változatot 2021. 04. 01. napjától kell alkalmazni.

Regisztrált felhasználók számára - bellépés után - a korábbi (de hatályát vesztett) alapító okiratokok is letölthetők.