Kiss Réka, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
kiss.reka [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

Gyeprestauráció

A biodiverzitás védelme és a helyreállítása korunk egyik legégetőbb feladata. A közösségek stabilitását is elősegítő sokszínűség sok esetben eltűnt a gyepekből a mezőgazdasági művelést követően, azonban a mezőgazdasági területek kezelésének felhagyása új lehetőséget biztosít a fajgazdagság visszaállítására. Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy mennyire alkalmasak a talajbolygatással és magvetéssel létrehozott kolonizációs ablakok a gyepek diverzitásának növelésére illetve különböző típusú magkeverékek vetési ideje hogyan befolyásolja a restauráció sikerességét.

Talaj magbank

A talajban eltemetett természetes magbank egy biztonsági tartalék a növények számára, amely mind időben, mind térben biztosítja a fajok megmaradását adott területen. A talaj-magbanknak jelentős szerepe lehet a gyeprekonstrukcióban, nem lehet figyelmen kívül hagyni a restaurációs projektek tervezésénél. Vizsgálataink célja a gyepek magbank összetételének és -dinamikájának megismerése, a restaurációban betöltött szerepének felmérése, különös tekintettel a prediktált éghajlati változásokra.

Magterjedés

A gyepi növényfajok általában rövidtávú terjedőképességgel jellemezhetők, a propagulumok jellemzően az anyanövények közelében maradnak. Számos terjedési vektor van azonban, amely hosszabb távú terjedést biztosít. Az abiotikus tényezők mellett jelentős szerephez jutnak a biotikus tényezők is, így az állatok és az ember. Kutatásaink során vizsgáljuk a legelő állatok magterjesztésben betöltött szerepét valamint azokat a növényi jellegeket, amelyek ezt leginkább lehetővé teszik.

Egyhajúvirág populációdinamikájának vizsgálata

Az egyhajúvirág Magyarország egyik fokozottan védett növényfaja. Állományait számos tényező mellett az előrejelzett éghajlati változások is veszélyeztetik. A faj ökológiájával és populációdinamikájával kapcsolatban még számos kérdés megválaszolatlan. Ezek megválaszolása nélkül azt sem tudhatjuk, hogy az előrejelzett éghajlati változások hogyan hatnak a faj még meglévő populációira és mit tehetnénk ezen populációk védelme érdekében. Kutatásunk célja az egyhajúvirág populációdinamikájának és az időjárási paraméterek (hőmérséklet, relatív páratartalom) közti kapcsolat feltárása.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
magbank, magterjedés, élőhely-restauráció.
Válogatott publikációk:

2021

Kiss, R., Deák, B., Tóthmérész, B., Miglécz, T., Tóth, K., Török, P., Lukács, K., Godó, L., Körmöczi, Z., Radócz, S., Borza, S., Kelemen, A., Sonkoly, J., Kirmer, A., Tischew, S., Valkó, O. (2021): Zoochory on and off: A field experiment for trait-based analysis of establishment success of grassland species Journal of Vegetation Science 32: e13051.
Kiss, R., Deák, B., Tóthmérész, B., Miglécz, T., Tóth, K., Török, P., Lukács, K., Godó, L., Körmöczi, Zs., Radócz, Sz., Kelemen, A., Sonkoly, J., Kirmer, A., Tischew, S., Švamberková, E., Valkó, O. (2021): Establishment gaps: biodiversity hotspots to support the colonization of target species in species-poor grasslands Restoration Ecology 29(S1): e13135

2018

Kiss, R., Deák, B., Török, P., Tóthmérész, B., Valkó, O. (2018): Grassland seed bank and community resilience in a changing climate Restoration Ecology 26 (S2): pp. S141-S150.
Kiss, R., Sonkoly, J., Török, P., Tóthmérész, B., Deák, B., Tóth, K., Lukács, K., Godó, L., Kelemen, A., Miglécz, T., Radócz, Sz., Tóth, E., Balogh, N., Valkó, O. (2018): Germination capacity of 75 herbaceous species of the Pannonian flora and implications for restoration Acta Botanica Hungarica 60: pp. 357-368.

2016

Kiss, R., Valkó, O., Tóthmérész, B., Török, P. (2016): Seed bank research in Central-European grasslands - An overview In: Murphy, J. (ed.): Seed Banks: Types, Roles and Research. Nova Science Publishers, New York, pp. 1-34.