Halassy Melinda, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
halassy.melinda [at] ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 123
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában
A kutatás célja, hogy a filter-alapú társulási modellek keretében integrálja és felskálázza a magyarországi homokpusztagyepek kapcsán gyűjtött lokális restaurációs ökológiai tapasztalatokat, és felhasználhatóvá tegye azt a nemzeti restaurációs stratégiában. A vizsgálat során korábbi restaurációs kísérleteket újrafelvételezünk (időbeli kiterjesztés), és a lokális eredményeket olyan táji léptékű faktorok (pl. inváziós fertőzöttség, propagulumforrások) vizsgálatával egészítjük ki, amelyek befolyásolják a restauráció kimenetelét (térbeli kiterjesztés).

2) Az invazív fajok szerepe a pannon homoksztyeppek helyreállításában
A kutatás célja az invazív fajok jelenlétének, terjedésének és átalakító hatásának kimutatása a restaurációs beavatkozások során , illetve a táji szintű inváziónak (inváziós nyomás) a restauráció sikerességére gyakorolt hatásának kimutatása

3) Természet-közeli növénytelepítés a LEGO nyíregyházi gyárának területén
A hosszú távú cél nyílt homoki tölgyesekkel mozaikoló nyílt és zárt homoki gyepek létrehozása egy gyár udvarán. A rekonstrukció során különböző magbeviteli technikákat és fatelepítési módszereket teszteltünk.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
restaurációs ökológia, száraz gyepek, magbank, növényi tulajdonságok
Válogatott publikációk:

2021

Cevallos, D., Szitar, K., Halassy, M., KÖVENDI-JAKÓ, A., & TÖRÖK, K. (2021): DOES SEED TRAIT VARIABILITY SUPPORT PRELIMINARY SEED TRANSFER ZONES FOR HUNGARY? APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 19(5), 4129-4149.
Csákvári E., Bede-Fazekas Á., Horváth F., Molnár Zs., Halassy M. (2021): Do environmental predictors affect the regeneration capacity of sandy habitats? A country-wide survey from Hungary Global Ecology and Conservation p. e01547 Paper: e01547 (2021)
Csecserits, Anikó, Halassy, Melinda#, Lhotsky, Barbara, Rédei, Tamás, Somay, László and Botta-Dukát, Zoltán (2021): Changing assembly rules during secondary succession: evidence for non-random patterns. Basic and Applied Ecology, 52, 46-56.
Halassy, M., Kövendi‐Jakó, A., Reis, B., Szitár, K., Seyidova, Z., & Török, K. (2021): N immobilization treatment revisited: a retarded and temporary effect unfolded in old field restoration Applied Vegetation Science, 2021;24:e12555.
Llumiquinga, Y. B., Reis, B. P., Sáradi, N., Török, K., Szitár, K., & Halassy, M. (2021): Long-term results of initial seeding, mowing and carbon amendment of the restoration of Pannonian sand grassland on old-fields. Tuexenia, 41, 361-379.