Godó Laura

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
godo.laura [at] ecolres.hu
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1, Madarak szerepe a magterjesztésben és a növények megtelepedésében

A másodlagos magterjesztés (diplozoochória) és a magvak fészekanyaggal való terjesztése (kaliochória) a kevésbé hagyományos és így kevésbé ismert magterjedési módok közé tartoznak. Kutatásunk során ezen magterjedési módokat vizsgáljuk különböző madárfajoknál szárazföldi nyílt élőhelyeken, valamint lakott környezetben. Arra keressük a választ, hogy ezek a mechanizmusok képesek-e a fragmentált élőhelyfoltok összekötésére és a lokális biodiverzitás növelésére a magok terjedésének biztosítása révén. Illetve a madarak végtermékei (köpetek) és tevékenységük (fészeképítés) képesek-e olyan környezetet (mikroélőhelyet) teremteni, mely hozzájárulhat a növények sikeresebb megtelepedéséhez.

2, Kisemlős közösségek vizsgálata: bagolyköpet-elemzés, élvefogó csapdázás

A kisemlősök szinte minden élőhelytípusban jelen vannak, kiváló indikátorszervezetek. Felmérésükkel pontos képet alkothatunk egy élőhely pillanatnyi minőségéről. Hosszabb távú monitorozásuk révén nyomon követhetjük a tájhasználatban és a táj strukturális elemeiben bekövetkezett változásokat, zavarásokat, a különböző kezelési módok és intenzitások hatását, de akár az élőhely-rekonstrukciós programok eredményességét is.

3, A rágcsálók szerepe a gyepi növényközösségek fenntartásában

A rágcsálókhoz számos káros, de legalább annyi hasznos „szolgáltatás” is köthető, melyeket mindennapi tevékenységeik által nyújtanak. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap magterjesztő, illetve élőhely-formáló (rágás, talajbolygatás) szerepük, melynek relevanciáját számos vizsgálat támasztja alá. Kutatásunkkal e szerep meglétét és jelentőségét kívánjuk bizonyítani gyepi élőhelyeken, mivel ezeket az élőhelyeket – az ökoszisztémában betöltött jelentős szerepük ellenére – az eddigi kutatások alig tárgyalták.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
kisemlősök, madarak, gyepi közösségek, magterjedés, talajbolygatás, konzervációbiológia
Válogatott publikációk:

2022

Godó, L., Valkó, O., Borza, S., Deák, B. (2022): A global review on the role of small rodents and lagomorphs (clade Glires) in seed dispersal and plant establishment Global Ecology and Conservation 33: e01982.

2021

Kiss, R., Deák, B., Tóthmérész, B., Miglécz, T., Tóth, K., Török, P., Lukács, K., Godó, L., Körmöczi, Zs., Radócz, Sz., Kelemen, A., Sonkoly, J., Kirmer, A., Tischew, S., Švamberková, E., Valkó, O. (2021): Establishment gaps: biodiversity hotspots to support the colonization of target species in species-poor grasslands Restoration Ecology 29(S1): e13135

2020

Sonkoly, J., Valkó, O., Balogh, N., Godó, L., Kelemen, A., Kiss, R., Miglécz, T., Tóth, E., Tóth, K., Tóthmérész, B., Török, P. (2020): Germination response of invasive plants to soil burial depth and litter accumulation is species specific Journal of Vegetation Science 31: 1081–1089.
Valkó, O., Lukács, K., Deák, B., Kiss, R., Miglécz, T., Tóth, K., Tóth, Á., Godó, L., Radócz, Sz., Sonkoly, J., Kelemen, A., Tóthmérész, B. (2020): Laundry washing increases dispersal efficiency of cloth-dispersed propagules NeoBiota 61: pp. 1-16.

2018

Godó, L., Tóthmérész, B., Valkó, O., Tóth, K., Radócz, S., Kiss, R., Kelemen, A., Török, P., Švamberková, E., Deák, B. (2018): Ecosystem engineering by foxes is mediated by isolation in grassland fragments Ecology and Evolution 8(14): pp. 7044-7054.