Erdős László, PhD

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
erdos.laszlo [at] ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 147
+36 30 499-5142
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Erdőssztyeppek térbeli heterogenitása
Célom, hogy jellemezzem a környezeti tényezők és a vegetáció mintázatát erdőssztyeppekben, különös tekintettel a diverzitási indexekre. Azt szeretném megtudni, hogy az egyes élőhelyek mennyiben járulnak hozzá a teljes mozaik diverzitásához és természetvédelmi értékéhez.

2) Ökológiai szegélyek és határok
Erdőszegélyek növényzetét és egyes környezeti paramétereit vizsgálom annak érdekében, hogy megtudjam, mi a szegélyek strukturális és funkcionális szerepe a tájban.

3) Vegetációs grádiensek
Kutatásaim során azt elemzem, hogy a vegetáció hogyan változik egymással érintkező növényközösségeken áthaladva. Különösen érdekel a sokváltozós osztott mozgóablakos elemzés (MSW) használata.

4) Florisztikai és klasszikus cönológiai vizsgálatok a Villányi-hegységben
A Villányi-hegység növénytársulásainak elterjedését és jellemzőit vizsgálom, valamint tanulmányozom a régió ritka és védett növényfajainak előfordulásait.

5) Természetességi indikátorok
Azt vizsgálom, hogy a relatív természetességi indikátorok hogyan használhatók a növényközösségek természetességének/degradáltságának megbecsléséhez, és hogy ezen indikátorok hogyan köthetők más hasonló indikátorokhoz, mint pl. Ellenberg relatív ökológiai indikátoraihoz vagy Jalas hemeróbia indikátoraihoz.

6) Környezeti etika
Érdeklődésem középpontjában az áll, hogy milyen kapcsolat áll fenn a zöld mozgalmak főbb irányzatai között (környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem), valamint hogy mi ezen irányzatoknak az etikai alapja.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
erdőssztyepp, térbeli heterogenitás, diverzitási mintázatok, természetvédelem
Válogatott publikációk:

2020

Erdős L., Török P., Szitár K., Bátori Z., Tölgyesi Cs., Kiss P. J., Bede-Fazekas Á., Kröel-Dulay Gy. (2020): Beyond the forest-grassland dichotomy: the gradient-like organization of habitats in forest-steppes. Frontiers in Plant Science 11: 236.

2019

Erdős L, Krstonosic D, Kiss P J, Bátori Z, Tölgyesi Cs, Skvorc Z (2019): Plant composition and diversity at edges in a semi-natural forest-grassland mosaic Plant Ecology 220: pp. 279-292.

2018

Erdős L., Ambarlı D., Anenkhonov O. A., Bátori Z., Cserhalmi D., Kiss M., Kröel-Dulay Gy., Liu H., Magnes M., Molnár Zs., Naqinezhad A., Semenishchenkov Y. A., Tölgyesi Cs., Török P. (2018): The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes Applied Vegetation Science 21(3): pp. 345-362.
Erdős L., Kröl-Dulay Gy., Bátori Z., Kovács B., Németh Cs., Kiss P. J., Tölgyesi Cs. (2018): Habitat heterogeneity as a key to high conservation value in forest-grassland mosaics Biological Conservation 226: pp. 72-80.

2014

Erdős L., Tölgyesi Cs., Horzse M., Tolnay D., Hurton Á., Schulcz N., Körmöczi L., Lengyel A., Bátori Z. (2014): Habitat complexity of the Pannonian forest-steppe zone and its nature conservation implications. Ecological Complexity 17: pp. 107-118.