Csákvári Edina

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
csakvari.edina [at] ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 151
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Száraz gyepek restaurációja
Országosan és kiskunsági, nyírségi mintaterületeken vizsgáljuk a homokpusztagyepek regenerációs képességét és inváziós veszélyeztetettségét, valamint a táji környezet hatását a spontán regenerációra. Célunk restaurációs prioritások felállítása és beépítése a természetvédelmi stratégiai tervekbe.

2) Kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások állapotfelmérése és térképezése
A Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás Térképezés és Értékelés (NÖSZTÉP) projekt keretén belül kiválasztásra került a rekreáció, mint ökoszisztéma-szolgltatás. Ezen belül is igyekszünk a természeti adottságokra helyezni a fő hangsúlyt, ezért értékelésünk a gyalogos természetjárásra vonatkozik.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Válogatott publikációk:

2019

Benkhard B., Csákvári E. (2019): A kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások a gyalogos természetjárás szempontjából, Budapest környéki hegységeinkben In: Fazekas I. - Lázár I. (szerk.)"Tájak működése és arculata" című tanulmánykötet 2019. Debrecen - MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 452 p. ISBN 978-963-7064-39-5. pp. 169-175.
Csákvári E., Horváth F., Molnár Zs., Halassy M. (2019): Homoki élőhelyek regenerációs képességének országos szintű vizsgálata. In: FAZEKAS I. - LÁZÁR I. (szerk.)"Tájak működése és arculata" című tanulmánykötet 2019. Debrecen - MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 452 p. ISBN 978-963-7064-39-5. pp. 231-236.

2017

Csákvári E., Gyulai F., Baktay B., Berke J (2017): The role of environmental research in education based on digital image and metadata In: BERKE J. (szerk.): Journal of Applied Multimedia. 1./XII./2017., ISSN 1789 6967

2015

Gyulai G., Rovner I., Vinogradov S., Kerti B., Emődi A., Csákvári E., Kerekes A., Mravcsik Z., Gyulai F. (2015): Digital seed morphometry of dioecious wild and crop plants – development and usefulness of the seed diversity index. In: Hay F. (szerk.). Seed Science and Technology 43 (3) pp. 1-15. ISSN 0251-0952.

2014

Almási B., Csákvári E., Demeter A., Major B., Molnár L., Nagy E., Piszker Z., Poller E., Sarlós D., Ursu D., Vincze T. (2014): A világ természetvédelmének története 1976 és 1980 között (Védett területek alapítása) In: Barczi A. & Penksza K. & Centeri Cs. (szerk.). Tájökológiai lapok 12 (1), SzIE-KTI, Gödöllő, pp. 207-219.