Csákvári Edina

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály
csakvari.edina [at] ecolres.hu
+36 28 360-122, 360-147 / 151
Tevékenységi kör rövid leírása: 

1) Száraz gyepek restaurációja
Országosan és kiskunsági, nyírségi mintaterületeken vizsgáljuk a homokpusztagyepek regenerációs képességét és inváziós veszélyeztetettségét, valamint a táji környezet hatását a spontán regenerációra. Célunk restaurációs prioritások felállítása és beépítése a természetvédelmi stratégiai tervekbe.

2) Kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások állapotfelmérése és térképezése
A Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás Térképezés és Értékelés (NÖSZTÉP) projekt keretén belül kiválasztásra került a rekreáció, mint ökoszisztéma-szolgltatás. Ezen belül is igyekszünk a természeti adottságokra helyezni a fő hangsúlyt, ezért értékelésünk a gyalogos természetjárásra vonatkozik.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
homoki gyepek, restauráció, ökoszisztéma-szolgáltatások
Válogatott publikációk:

2021

Csákvári E., Bede-Fazekas Á., Horváth F., Molnár Zs., Halassy M. (2021): Do environmental predictors affect the regeneration capacity of sandy habitats? A country-wide survey from Hungary Global Ecology and Conservation p. e01547 Paper: e01547 (2021)

2019

Elhani, S.; Haddadi, M. ; Csákvári, E. ; Zantar, S. ; Hamim, A. ; Villányi, V. ; Douaik, A. ; Bánfalvi, Zs. (2019): Effects of partial root-zone drying and deficit irrigation on yield, irrigation water-use efficiency and some potato (Solanum tuberosum L.) quality traits under glasshouse conditions Agricultural Water Management 224 Paper: 105745

2015

Gyulai G., Rovner I., Vinogradov S., Kerti B., Emődi A., Csákvári E., Kerekes A., Mravcsik Z., Gyulai F. (2015): Digital seed morphometry of dioecious wild and crop plants – development and usefulness of the seed diversity index. In: Hay F. (szerk.). Seed Science and Technology 43 (3) pp. 1-15. ISSN 0251-0952.

2014

Almási B., Csákvári E., Demeter A., Major B., Molnár L., Nagy E., Piszker Z., Poller E., Sarlós D., Ursu D., Vincze T. (2014): A világ természetvédelmének története 1976 és 1980 között (Védett területek alapítása) In: Barczi A. & Penksza K. & Centeri Cs. (szerk.). Tájökológiai Lapok 12 (1), SzIE-KTI, Gödöllő, pp. 207-219.