AGRATéR - Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATÉR) kiterjesztése az agrár szektorban

Norvég/EGT Alap (AGRATéR, 2015 - 2015, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Fodor Nándor
A projektet vezető intézmény: 
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár
Rövid leírás: 

Az AGRATéR projekt célja, hogy statikus és dinamikus modellekre épülő módszerek segítségével olyan országos lefedésű és nagy felbontású (10×10 km) agrárvonatkozású (növénytermesztési, erdő- és gyepgazdálkodási) adatrétegeket állítson elő a NATéR adatbázis számára, melyek segítségével minden eddiginél nagyobb hatékonyságú alkalmazkodási stratégiák dolgozhatók ki a klímaváltozás várható negatív hatásainak csökkentése érdekében.

Az MTA ÖK a Biome-BGC ökoszisztéma modell segítségével "ecosystem service" indikátorokat számol Magyarország területére.

Rendezvények, előadások:
2015. október 19., REC - Szentendre
Bilaterális műhelymunka a NATéR Projekt időközi eredményeinek megvitatására, ahol Horváth Ferenc foglalta össze az AGRATéR munkáját.

Célok: 

Az AGRATéR projekt célja a nemzeti tériformatikai adaptációs rendszer (NATéR) kiterjesztése az agrár szektor legfőbb ellátó és szabályozó ökoszisztéma szolgáltatásait biztosító szántóföldi művelésre, erdőgazdálkodásra és gyepgazdálkodásra, azért hogy információkat tudjon szolgáltatni az éghajlatváltozás várható hatásairól, egyes alrendszerek és területek sérülékenységéről és ellenálló képességéről.

Ennek keretében a projekt céljai:
1. Éghajlat-érzékenységi és várható hatásra vonatkozó, az ökoszisztéma szolgáltatások koncepciójába és az érzékenységi elemzés módszertani keretrendszerébe illeszkedő, új információforrásokra alapozott, önálló és összetett indikátorok kidolgozása a mezőgazdasági szektor kiemelt elemeire (elsősorban szántóföldi kultúrák, erdők és gyepek).
2. A klímaváltozásnak a mezőgazdasági szektort érintő hatásainak felmérésére nyújtson támogatást a
NATéR keretrendszeréhez igazodó, annak térbeli és tematikus struktúrához illeszkedő új adatrétegek
(várható hatás és alkalmazkodóképességi indikátorok) előállításával.
3. A mezőgazdasági szektor (elsősorban szántóföldi kultúrák, erdők és gyepek) klímaváltozással szembeni sérülékenységét értékelő operatív és rugalmas elemzési módszertan kialakítása, illetve
továbbfejlesztése a már meglévő és a gyakorlatban bevált értékelő modellek alkalmazásával.

Eredmények: 

A projekt várható eredményei:

1. A klímaváltozásnak a mezőgazdasági szektorban várható hatásait, illetve annak sérülékenységét
mutató indikátorok meghatározása, értékelése.

2. A NATéR keretrendszeréhez igazodó, az indikátorfejlesztéshez kapcsolódó alapadatok részletes leírása, illetve ajánlások megfogalmazása a jelenlegi adatgyűjtési gyakorlat javítására, lehetséges továbbfejlesztésére.

3. A mezőgazdasági szektor klímaváltozással szembeni sérülékenységének meghatározását szolgáló
módszertan leírása, felhasználva a ‘kitettség’, ‘érzékenység’, és ‘adaptációs képesség’ indikátorokat.

4. Érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség és sérülékenység indikátorok. Az AGRATéR projekt fő kimenetei a NATéR adatbázisba is beépülő országos térbeli várható hatás, alkalmazkodóképesség és sérülékenység indikátor-térképek, melyek kiegészülnek a különböző ökoszisztéma-típusok sérülékenységét leíró nem térbeli indikátorokkal. Ezek az indikátorok alkalmasak lesznek a hazai agrárszektor és az általa kezelt ökoszisztémák éghajlati sérülékenységének felmérésére, ami elengedhetetlen az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” program hosszútávú céljának teljesüléséhez.

5. Művelt és természetközeli ökológiai rendszerek éghajlati modellezése. Az AGRATéR projekt által
szolgáltatott látszólag egyszerű indikátorok valójában rengeteg háttérszámításon alapulnak. Ezekhez a
számításokhoz világszerte elterjedten használt komplex modelleket fogunk használni, amelyek
realisztikus képet szolgáltatnak az ökoszisztémák folyamatairól a megváltozó külső körülmények
között. Az éghajlatváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak átfogó modellezése és körültekintő
sérülékenységi értékelése kulcsfontosságú a megbízható érzékenységi, várható hatás,
alkalmazkodóképességi és sérülékenységi indikátorok kialakításához.

6. Sérülékenységi keretrendszer alkalmazása. Az AGRATéR következetesen alkalmazza a NATéR által is ajánlott egységes interdiszciplináris módszertant, a sérülékenységi elemzések módszertanát, valamint a 2008-as NÉS által ajánlott ökoszisztéma szolgáltatások koncepciót. E két koncepció összehangolt és következetes alkalmazása lehetőséget biztosít a különböző szektorok területén tapasztalt hatások "közös nevezőre" hozására, azaz hogy az AGRATéR projekt eredményei alkalmasak legyenek szektorokon átívelő integrált stratégiai elemzésekben való felhasználásra.

SAJTÓMEGJELENÉSEK

2015.09.16 - Elkészült a klímaváltozással kapcsolatos adatbázis tervezete, AgroNapló
2015.09.16 - Elkészült a klímaváltozással kapcsolatos adatbázis tervezete, Erdő Mező
2015.12.25 - A gazdák segítségére siet az AGRATéR, TőzsdeFórum